Algemene voorwaarden & Disclaimer

Algemene Voorwaarden en Disclaimer                 Alkmaar, 24-03-2017

Voorwaarden

A.

 1. Een sessie, behandeling of class zijn gebaseerd op de technieken en methoden van Access Consciousness ®
 2. Cliënt is persoon die consult of sessie bij Access To You afneemt
 3. Ellen Koppelaar = EK = therapeute
 4. Overeenkomst; dat wat is afgesproken voor een consult of sessie

B.

 1. Cliënt gaat akkoord met de Algemene voorwaarden zodra er een overeenkomst is over het consult of sessie inclusief de prijsafspraak en cliënt sluit eigen voorwaarden hiermee uit.
 2. Er kan alleen door EK besloten worden of er van de Algemene voorwaarden afgeweken wordt. Dit zal schriftelijk bevestigd worden

C.

 1. Er is pas een overeenkomst als beide partijen mondeling of schriftelijk overeen zijn gekomen wat de prijs wordt en voor welke sessie of consult cliënt gekozen heeft en therapeute heeft dit schriftelijk bevestigd via de mail.
 2. Punt 1 geldt ook voor mondelinge of schriftelijke wijzigingen.
 3. Mondelinge en schriftelijke overeenkomsten over een sessie of behandeling zijn geldig voor de duur van die ene afgesproken behandeling of sessie. Is er langere tijd nodig wordt dat overlegd met cliënt. Mondelinge afspraak daarna is dan bindend.

D.

 1. Betaling dient direct voor de sessie contant te worden voldaan.
 2. Factuur wordt altijd verstrekt inclusief BTW
 3. Indien overeen gekomen is dat er later betaald mag worden zal er een uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen gelden en op de factuur vermeld staan
 4. Indien cliënt, zoals beschreven bij punt E niet verschijnt en er zijn kosten verschuldigd verstuurd therapeute de factuur per mail. Ook dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

E.

 1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip door gegeven te worden. Er zijn door cliënt dan geen kosten verschuldigd.
 2. Annulering binnen 24 vóór het afgesproken tijdstip of niet komen zonder af te zeggen betekent volledig verschuldigd afgesproken bedrag.
 3. Als therapeut dient af te zeggen, zal dat uiterlijk 24 uur van te voren dienen te gebeuren. Cliënt is dan geen kosten verschuldigd aan therapeut

F.

 1. Therapeute zal alle informatie die cliënt aan haar verstrekt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken. Mits therapeute verplicht wordt gesteld dit te doen.
 2. Therapeute reageert doorgaans op mails, berichtjes en of telefoontjes binnen 48 uur. Hierop zijn geen garanties te geven.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Therapeute is geen huisarts of medisch specialist. Ze geeft dan ook geen geneeskundige garantie af. Tijdens de sessie heeft therapeute een verplichting tot het geven van en inspanning leveren aan de afgesproken sessie.
 1. Therapeute is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mentale, medische, psychologische of lichamelijke complicaties tijdens of na de gegeven sessie bij client, welke niet te wijten zijn aan tekortkoming van therapeute. Of door niet opgevolgde adviezen van de therapeute na de sessie.
 1. In alle andere gevallen is de therapeute alleen aansprakelijk te stellen voor het bedrag van de sessie waarna cliënt claimt er nadelige gevolgen van te ondervinden.
 1. Therapeute is niet aansprakelijk voor complicaties bij medicijn gebruik van cliënt. Cliënten die medicijnen slikken zijn zelf verantwoordelijk voor het verloop van en de controle op de inname van deze medicijnen. Therapeute raadt ten zeerste aan dit te blijven overleggen met de behandelend arts die medicijnen heeft voorgeschreven zowel voor als na de sessie(s). Het kan zijn dat medicijnen niet tot nauwelijks meer nodig zijn na een tijdje daar het lichaam dan zelf weer in staat is om te genezen.